Del 29 de juny al 29 d’agost
CONCURS
Llegir té premi
Aquest concurs té per objectiu promoure la lectura, compartir-la, millorar la comprensió lectora i apropar els serveis de les biblioteques entre els infants i joves també durant les vacances estiuenques.
Inscripcions: Del 28 de maig al 28 de juny a: www.llegirtepremi.cat
Organitzen: Direcció General de Creació, Acció Territorial i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb Legiland.