Biblioteca de la MemòriaLa Biblioteca de la Memòria és una iniciativa que recull i conserva a la Biblioteca Central d’Igualada el patrimoni històric i cultural que es troba en les experiències viscudes i en els records de les persones.

Els documents que formen part d’aquest fons poden arribar en suport de paper, ja que algunes expressions de les vivències de la gent estan recollides en dietaris, memòries, cartes… Sovint, però, solament es troben en la memòria i en les experiències personals, sense cap document que els doni suport. La Biblioteca de la Memòria pretén aconseguir aquests records, a través de fonts escrites i fonts orals (gravacions), i conservar-los.

De les tertúlies de fonts orals que s’han fet fins ara, podeu consultar els següents documents:
– Tothom a taula! Receptes tradicionals de la cuina igualadina. 2012 [transcripció]
– Els remeis casolans. 2013 [transcripció]
– Amics i més que amics. 2014 [transcripció]
– La Igualadina Cotonera. 2014 [vídeo]
– Les devocions. 2015 [transcripció]
– El teatre a Igualada durant el franquisme. 2016 [transcripció] [vídeo]
– Els llibres que llegíem. 2017 [transcripció] [vídeo]
– La moda de l’any de la picor. 2018
Les primeres passes de l’esport igualadí. 2019

De moment, la Biblioteca ha recollit més de cent documents, els quals han estat inventariats en una base de dades.
– Documents inventariats segons la persona biografiada
– Documents inventariats segons descripció

Més informació: La Biblioteca de la Memòria / M. Teresa Miret i Solé. Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2003. Núm.: 33.

Col·lecció local