Cartes_webLa  Col·lecció local, a la segona planta, està formada per tots aquells documents relacionats amb la comarca de l’Anoia, que segons el tipus de suport, es classifiquen en:

 • Llibres. Obres escrites per autors locals o que fan referència a la l’Anoia. Les novel·les dels escriptors anoiencs es poden agafar en préstec a l’àrea de novel·les.
 • Publicacions periòdiques. Revistes i diaris publicats a l’Anoia. Tots els periòdics anteriors a 1940, així com Igualada (1942-1997) i Vida (1946-1998) estan digitalitzats i es poden consultar a la col·lecció digital  Trencadís.
 • Petit imprès. Material de petit format (programes, postals, estampes, publicitat, catàlegs…).
 • Cartells. Cartells d’activitats culturals realitzades a la ciutat, des del segle XIX. Inventari d’auques dels Reis d’Igualada.
 • Documents audiovisuals (cd, vídeos, dvd). Música composta o interpretada per anoiencs i reportatges sobre la comarca.
 • Informació actual: mapes, plànols, directoris…
 • Goigs. col·lecció gairebé completa d’aquests fulls solts que contenen molta informació sobre les devocions religioses i costums tradicionals.
 • Col·leccions especials. CECI, Miquel Solà Dalmau, Emili Vallès, Joan Mercader i Josep Romeu.
 • Fonts orals. Testimonis de persones grans i memòries inèdites. És el que s’anomena la Biblioteca de la Memòria (cintes enregistrades, transcripcions, documents manuscrits…).
 • Textos inèdits. Documents que els autors han fet arribar a la Biblioteca (poemes, contes…).
 • Treballs de recerca de batxillerat relacionats amb l’Anoia.
 • Dossiers de premsa. Retalls d’articles publicats a la premsa general que aporten una informació àmplia i consistent. Els més utilitzats són els de biografies de personatges.

Biblioteca de la Memòria