Aquest mes la Biblioteca reprèn les trobades habituals dels Clubs de lectura , on els lectors poden parlar i compartir la seva passió. Actualment hi ha places disponibles a l’English Book Club (dimarts); el club de ciència-ficció Farenheit 451 (dijous) i el Va de poesia…llegim? (dissabtes). Les trobades són periòdiques i es fan cada mes i mig. Les moderen especialistes en la matèria: Berta Creus el d’anglès; Jorge Jimenez del Moral el de ciència-ficció i Ivan Closa el de poesia.