La Biblioteca agraeix els donatius de llibres i documents per tal de completar i ampliar el fons bibliogràfic i posar-lo a disposició de tots els lectors. De tota manera, moltes persones coincideixen en els llibres que fan arribar o bé els volums no són prou adients a les necessitats dels usuaris.

Per tal de seleccionar els donatius, abans de portar els documents a la Biblioteca, cal fer una relació del que es vol donar, indicant l’autor, el títol i l’any d’edició. Hi ha un imprès per fer-ho.

La Biblioteca accepta donatius tenint en compte les consideracions següents:

  • Llibres: En bon estat de conservació i, especialment els de temes científics o tècnics, actuals.
  • Enciclopèdies: Actuals (no més de 5 anys), en altre cas donen molta informació errònia.
  • Revistes: Col·leccions completes i relligades.
  • Llibres de text: No s’accepten.
  • Vídeos i discos compactes: Han de ser originals, no poden ser còpies fetes a casa.

La Biblioteca respondrà, abans d’una setmana, per confirmar-vos quins són els llibres que poden ser útils per als usuaris i que podeu portar.

Els documents de col·lecció local (d’autors o temes de la comarca d’Anoia) no estan subjectes a les consideracions anteriors ja que formen part d’un fons especial per a la Biblioteca. El mateix succeeix en documents valuosos per la seva raresa o antiguitat.

Els llibres que s’hagin donat passaran a formar part de la col·lecció de la Biblioteca Central d’Igualada però constaran en el catàleg col·lectiu de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona i podran ser consultats i prestats a qualsevol altra biblioteca.

Si, amb el temps, els llibres es deterioren o perden interès la Biblioteca es reserva el dret de decidir si cal donar-los de baixa, fer-los arribar a altres biblioteques o enviar-los a la Central de Préstec, que conserva llibres obsolets.

La Biblioteca també pot fer-ne donatiu a entitats, associacions o biblioteques d’altres països que tenen necessitat de llibres i molt pocs recursos econòmics.

En nom dels lectors que es podran beneficiar del vostre donatiu, la Biblioteca us dóna les gràcies.