L’any 1863 va veure la llum «El Eco de Igualada», considerat el primer periòdic realment igualadí. Aquest és un dels diaris que es conserva a l’Hemeroteca local de la Biblioteca . Descobrir-la i fullejar les notícies de fa més d’un segle i mig permet conèixer, de la mà d’aquells primers periodistes, els esdeveniments socials, culturals, polítics i esportius que marcaven el dia a dia dels nostres avantpassats. L’Hemeroteca ocupa tota una àrea de la Col·lecció Local, a la segona planta, i en els seus armaris s’hi troben, enquadernats i ordenats alfabèticament, les revistes i els diaris publicats a la comarca de l’Anoia des de finals del segle XIX. Una ràpida ullada a aquestes rengleres permet constatar la riquesa del gènere periodístic a casa nostra. Més de 500 títols de publicacions, més o menys conegudes i amb una vida més o menys llarga, són testimoni de temps molt diferents, per a la premsa escrita.

En aquest espai conviuen les capçaleres dels principals periòdics igualadins del principi del segle XX, com «El Eco de Igualada», «L’Igualadí», «Gaseta Comarcal» o «Llibertat», amb altres de més recents, com «Diari d’Igualada», «La Veu de l’Anoia» i la revista «Vida…». Altres pobles anoiencs també tenien les seves pròpies publicacions, com Capellades, amb «Salubritat», «Capelló» o la revista «La Miranda», Sant Martí de Tous, amb l’emblemàtic «El Sol de Tous», i més recentment la Llacuna amb «L’Ancosa».

A l’Hemeroteca també s’hi troben revistes especialitzades com l’antiga «Zapatería pràctica», «Revista Técnica de Géneros de Punto» o tots els butlletins que editava l’Agrupació Fotogràfica d’Igualada. I també publicacions més modernes com «L’Estrat», que va sortir entre els anys 1989 i 2002 amb continguts arqueològics molt interessants o «Revista d’Igualada», amb articles de pensament i cultura. La riquesa d’entitats culturals, esportives, religioses i socials de l’Anoia també té el seu reflex en paper, ja que moltes van optar per editar les seves pròpies revistes i butlletins. A més de poder-los fullejar en paper, tots els periòdics anteriors a 1940, així com «Igualada» (1942-1997) i «Vida…» (1946-1998) estan digitalitzats i es poden consultar en línia a Trencadís. Per conèixer amb tot detall la història de la premsa a la ciutat es pot consultar el llibre La premsa a Igualada (1808?-1982), de M. Teresa Miret i Solé.