Aquest estiu el grup dels Anoiets, que aplega els bibliotecaris de les àrees infantils de les biblioteques de l’Anoia han posat en marxa una acció per promoure la lectura entre les famílies amb nens petits. Es tracta dels lots sorpresa, amb llibres, revistes i altres documents, que es deixen en préstec a les famílies que ho demanin prèviament. La petició es pot fer per correu electrònic (b.igualada.c@diba.cat) o per telèfon (93 804 90 77) a les biblioteques participants, que prepararan els lots sorpresa.

Amb aquesta iniciativa es vol contribuir a fomentar la lectura estiuenca i a fomentar el préstec de documents en uns moments en què les sales infantils de les biblioteques encara estan tancades al públic seguint amb els criteris establerts per les autoritats pertinents en el marc de la nova normalitat post-confinament.

El febrer de 2014 es va constituir el grup de treball AnoietsXBM, amb l’objectiu de fer projectes en comú adreçats a les escoles i a les famílies i també per intercanviar experiències i punts de vista per millorar la feina diària dels professionals de les sales infantils de les biblioteques públiques. Actualment en formen part les