Amb motiu del Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones, el 28 de maig, us facilitem una tria de llibres, DVDs,  revistes i altres documents adreçada a la salut de les dones. Temes com la maternitat, la gestió de l’estrés, les etapes vitals de la dona, la conciliació de la vida personal i laboral… en aquesta guia de lectura trobareu un recull bibliogràfic sobre la salut física i emocional de les dones.

Tots aquests documents es poden agafar en préstec a la Biblioteca i alguns d’ells, també des de qualsevol dispositiu mòbil al portal ebiblio.cat.