La Biblioteca ha tancat l’any 2023 amb rècord de xifres. Han augmentat els usuaris del servei de préstec en totes les franges d’edat; el nombre de documents deixats en préstec, i han crescut també el nombre de visitants, que han arribat als 155.600, fet que suposa una mitjana de 546 persones al dia.

El servei de préstec gratuït de tot tipus de documents (tan físics com virtuals) és un dels puntals de les biblioteques. L’any passat van fer ús d’aquest servei 37.500 persones, un 14% més que el 2022. En aquest apartat destaquen l’augment d’usuaris del servei en totes les franges d’edat, sobretot els joves de 15 a 24 anys, que han crescut en un 35%, i també la gent major de 65 anys, que han augmentat en un 17%. En total el 2023 es van deixar en préstec 124.274 documents, la majoria llibres, xifra que suposa un creixement del 8,5% respecte l’any anterior. D’entre aquests llibres gairebé 9000 van ser digitals, a través del servei gratuït eBiblio. Pel que fa a nombre de carnets se’n van fer 1.487 de nous i actualment ja són 20.161 persones que tenen el carnet de la biblioteca.