Planta soterrani

Sala d’actes / Sala d’exposicions / Àrea de reserva

Planta baixa
Servei de préstec / Àrea infantil /
Racó de pares / Àrea de música i
audiovisuals

Planta primera
Diaris / Revistes

Planta segona
Servei d’informació / Col·lecció local / Referència, filosofia, religió,
geografia i història / Internet i ofimàtica / Sales de treball per a grups /
Punt de suport de la UOC / Servei per a deficients visuals / Punt
d’informació turística: guies i narrativa de viatges

Planta tercera
Novel·les, biografies, teatre i poesia / Humanitats, idiomes, ciència i
tècnica / Còmics / Zona jove