Les biblioteques del projecte Punts d’Informació Turística, amb la col·laboració de Renfe, ofereixen l’oportunitat de guanyar un passi Interrail de 2a classe per a dues persones. Es convoca un concurs de microrelats: una fugida en tren inspirada en imatges del territori. Els microrelats han de continuar la frase:

“Quan va arrencar el tren ja no hi havia marxa enrere”.

Participació

Podrà participar en el concurs qualsevol persona major d’edat a través del web www.noperdiseltren.cat, del 28 de maig (10.00h) fins al 30 de juny (24.00h).

Els microrelats hauran de fer referència com a mínim a 1 imatge.

La selecció de les imatges respon a alguns dels valors turístics de la província de Barcelona i altres elements de ficció.

L’extensió màxima del microrelat ha de ser de 280 caràcters.

S’acceptaran microrelats en català i castellà.

Els microrelats han de ser originals i inèdits.

Cada participant podrà participar amb tants microrelats com vulgui, però només podrà optar a un sol premi.

L’organització es reserva el dret de publicar i difondre els microrelats a través de les xarxes socials, així com altres mitjans de comunicació.

Premi
Els premis són 3 passis Interrail de 2a classe per a dues persones. S’assignaran segons les categories següents:

Categoria A) Microrelat més ben escrit: 1 Interrail Global Pass continu de 22 dies.
Categoria B) Microrelat més original: 1 Interrail Global Pass Flexi de 10 dies en 1 mes.
Categoria C) Microrelat més votat: 1 Interrail Global Pass Flexi de 5 dies en 15.
El jurat estarà format per professionals de les biblioteques Punts d’Informació Turística.

Condicions del premi
Els passis Interrail s’emetran en les modalitats: Jove (menys de 28 anys) o Adult (de 28 a 59 anys). Un cop emès el bitllet no s’admetran canvis ni el reembossament pel seu valor metàl·lic. El bitllet és personal i intransferible.

Els bitllets dobles són vàlids per iniciar el viatge fins al 31 de desembre de 2018 i només s’atendran peticions d’emissió rebudes amb una antelació mínima de 20 dies respecte a la data d’inici del viatge.

Per emetre el bitllet és necessari que el viatger faciliti a Renfe el nom i cognoms tal i com apareixen en el DNI, el número de DNI i país de residència, la data de naixement i la data a partir de la qual es vol iniciar el viatge.

Segons les normes d’Interrail, el viatger ha de tenir residència permanent en un país europeu durant almenys els 6 mesos previs a l’emissió.

Renfe refusa qualsevol responsabilitat en el procés d’assignació de bitllets. Les dades de caràcter personal tindran exclusivament la finalitat de poder contactar amb els guanyadors dels premis. En cap cas seran objecte d’emmagatzematge en fitxers, cessió a tercers, ni per a ús propi de les biblioteques.

Més informació: http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html

Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb el que estableix Reglament europeu de protecció de dades (Reglament UE 2016/679), informem que les dades personals proporcionades a través del web seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en el concurs.

La participació en el concurs comporta l’acceptació de les bases.