La Biblioteca és un dels Punts on es pot trobar informació turística de proximitat en forma de guies, fulletons, plànols… AmMoble PIT Igualada (2)b l’objectiu de dotar la demarcació de Barcelona del major nombre de punts d’informació que puguin complementar els Serveis d’Informació, Difusió i Atenció Turística, les biblioteques municipals de la demarcació de Barcelona que pertanyen al grup de treball de la comunitatXBM participen al programa Punts d’Informació Turística promogut per la Diputació de Barcelona.

Més informació a: