Un any més les biblioteques del projecte Turisme Informació, amb la col·laboració de Renfe, ofereixen als seus usuaris l’oportunitat de participar en el sorteig de cinc bitllets Interrail de 2a classe per a dues persones:

2 Interrail Global Pass Flexi de 5 dies en 15.
2 Interrail Global Pass Flexi de 10 dies en 30.
1 Interrail Global Pass continu de 22 dies.

Tots aquells usuaris, majors d’edat (de 18 a 59 anys) que a partir del 9 de maig agafin en préstec una guia o revista de viatge, podran omplir una única butlleta per participar en el sorteig dels bitllets Interrail.

Els bitllets s’emetran en les modalitats: Jove (fins a 25 anys) o Adult (de 26 a 59 anys). Un cop emès el bitllet no s’admetran canvis ni el reembossament pel seu valor metàl·lic. El bitllet és personal i intransferible.

Cada biblioteca ofereix un total de 100 butlletes de participació. La setmana del 27 de juny es farà el sorteig entre els participants de totes les biblioteques.

Els bitllets dobles són vàlids per iniciar el viatge fins al 31 de desembre de 2016 i només s’atendran peticions d’emissió rebudes amb una antelació mínima de 20 dies respecte a la data d’inici del viatge.

Per emetre el bitllet és necessari que el viatger faciliti a Renfe el nom i cognoms tal i com apareix en el DNI, el número de DNI, la data de naixement i la data a partir de la qual es vol iniciar el viatge.

Segons les normes d’Interrail, el viatger ha de tenir residència permanent en un país europeu durant almenys els 6 mesos previs a l’emissió.

Renfe refusa qualsevol responsabilitat en el procés d’assignació de bitllets.
Les dades de caràcter personal tindran exclusivament la finalitat de poder contactar amb els guanyadors dels premis. En cap cas seran objecte d’emmagatzematge en fitxers, cessió a tercers, ni per a ús propi de les biblioteques.

Més informació: http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html