Els microrelats de por hauran de ser originals i inèdits, no haver estat premiats en altres concursos i escrits en català.
Els participants hauran de ser majors de 16 anys i només s’acceptarà un microrelat per persona.
No es podran presentar al concurs els guanyadors de l’edició anterior.
El text constarà, juntament amb el títol propi del microorelat, d’un màxim de 500 caràcters sense comptar els espais (aproximadament 10 línies en Arial 12). Els microrelats que no s’ajustin a aquestes bases, no es tindran en compte.
El microrelat s’ha d’enviar com a document de text adjunt en format Word o OpenOffice a b.igualada.c@diba.cat, i posar com a assumpte «Microrelat de por».
Al cos del missatge han de constar les dades personals (nom i cognoms, edat, població, telèfon i correu electrònic). Aquestes dades no seran conegudes pel jurat fins després del veredicte.
El termini màxim per lliurar els treballs és el 29 de setembre a les 12 de la nit.

Premis
Un jurat especialitzat valorarà els treballs i atorgarà dos premis.
El veredicte es donarà a conèixer el divendres 27 d’octubre de 2017 a la pàgina de Facebook i a la web de la Biblioteca Central d’Igualada.
El primer premi consistirà en un lot de llibres i una capsa regal d’experiències turístiques i el segon premi en un lot de llibres. Les dues persones premiades rebran un diploma acreditatiu i els seus microrelats seran publicats a la pàgina web de la Biblioteca Central d’Igualada.

Acceptació de les bases
La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
Davant qualsevol incidència, la Biblioteca Central d’Igualada es reserva el dret a modificar-les i a resoldre-la.

Les dades dels participants s’inclouran en un fitxer, que s’utilitzarà per gestionar i fer difusió de les diverses edicions del concurs. Qualsevol participant que es vulgui donar de baixa d’aquest fitxer només cal ho demani enviant un correu electrònic a b.igualada.c@diba.cat.